Организации

СБМС – http://sbms.bg/ „Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) бе създаден през 2019г, като реакция на пълната абдикация на казионните профсъюзи (КНСБ и Подкрепа) от защитата на интересите на медицинските специалисти, особено тези извън лекарското съсловие, пред работодателите – държавни, общински и частни здравни заведения.“

„Синдикален Съюз АХА“ е създаден през 2006г, първоначално като „Асоциация на Химиците Апаратчици“, впоследствие организацията е пререгистрирана в синдикат. „През тези 15 години неотменно сме се борили за подобряване на условията на труд, достойно заплащане и утвърждаване на ролята на синдикализма в живота на хората. Организирали сме и участвали в стачки, протести и митинги, също така сме изготвили и договорили няколко Колективни трудови договора, последният от които е действащ, С участието си в Националната конфедерация на труда (НКТ) се солидаризираме с прогресивни и морално необременени синдикати, за да си помагаме в общата справедлива борба за по-добър живот на всички работещи в страната. За повдигане на духа на хората и вярата, че съдбата им е в техните собствени ръце.

АРК – http://avtonomna.com/ „Автономната работническа конфедерация (АРК) е синдикална организация обединяваща своите членове в регионални и браншови федерации и структури на работното място.АРК се създаде през 2019г, като различен синдикат, който се контролира и управлява от своите членове, обикновени работници, а не от бюрократи, които седят в офис. АРК безкомпромисно се намесва при конфликти на работното място, има активна позиция по различните злободневни проблеми, цели и визия за ново, свободно и справедливо общество.“