От 6-ти до 8-ми август 2021г, в град Калофер, се проведе Работна среща на синдикатите от Националната конфедерация на труда. Основна тема на срещата беше т.нар, „Зелена сделка“, последиците от нея за работниците и България като цяло, както и позицията на НКТ по този изключително важен въпрос.

Бяха обсъдени и проблеми от вътрешноорганизационен характер, активизирането на дейността на Конфедерацията, както практически, така и медийно, контактите на НКТ с други синдикати и обществени организации.