За нас

Националната конфедерация на труда (НКТ) е обединение на независимите и борбени синдикални организации Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС), Синдикален съюз АХА и Автономната работническа конфедерация (АРК).Общите принципи, които споделяме, съвместната работа, която вършим ежедневно, борбите, в които участвахме рамо до рамо, изградиха основата на Националната конфедерация на труда. Формирането на НКТ е преломен момент, ново начало, сила, солидарност, почтеност и алтернатива.